MILITÆRNEKTING SOM KRIGSMOTSTAND OG FREDSKAMP I NORGE 1922 – 2022

Kort innholdsfortegnelse med oversikt over boka hoveddeler/kapitler

Forord – Tabula Gratulatoria
Kapittel 1   Militærnekting: Noen historiske og geografiske trekk fram til slutten av 1800-talletJørgen Johansen10
DEL 1: TIDA FØR 1922
Kapittel 2   De første militærnekterne etter 1814Hans Eirik Aarek og Sverre Røed-Larsen30
Kapittel 3Striden om retten til militærnekting 1885 – 1922Nils I. Agøy40
DEL II: 1922 – 1945 MILITÆRNEKTING MOT OPPRUSTNING OG NY VERDENSKRIG
Kapittel 4Arbeiderbevegelsen, militærnekting og fredsarbeid til 1935Nils-Henning Hontvedt58
Kapittel 5 Fra «det brukne gevær» til Folkereisning mot krigEllen Elster76  
Kapittel 6 Militærnekting og sivilmotstand under andre verdenskrigJørgen Johansen94
DEL III: NORGE I NATO OG KALD KRIG – 1945 – 1990
Kapittel 7  Kald krig og økende antall militærnektere, også politiske nektereTheo Koritzinsky  114  
Kapittel 8  Sivilarbeidermeninger: fra private til politiske, radikale synspunkter – og mange forslag og handlingerSverre Røed-Larsen134
Kapittel 9  En historie om sivilforsvarsnektingEllen Elster144
Kapittel 10TotalnektingØyvind Solberg156
DEL IV: FREDSRELEVANT SIVILTJENESTE 1945 – 1990
Kapittel 11Kampen om siviltjenestens formål og innholdSverre Røed-Larsen174
Kapittel 12  Forskolen for sivilarbeidere: opprettelse, formål, undervisning og nedleggelse  Jan Oscar Bodøgaard210
DEL V: “KALD KRIG” SLUTTER, NATO UTVIDER LIKEVEL OG NORSK SIVILTJENESTE OPPHØRER  1990 – 2022
Kapittel 13  Hvilken sikkerhet og hvilken trussel? Om overvåking og Ikkevolds-sakenIvar Johansen242
Kapittel 14  NATOs globalisering: kontinuitet og brudd 1990 – 2022Theo Koritzinsky248
Kapittel 15Militærnekting i dag – etter 2012Øyvind Solberg256
DEL VI: NOEN TEMAER PÅ KRYSS OG TVERS AV TID OG ROM
Kapittel 16
Kapittel 17 
Militærnekting fra forbrytelse til menneskerett
Religiøs antimilitarisme og militærnekting
Øyvind Solberg

Theo Koritzinsky
266 270
Kapittel 18  Militær verneplikt for kvinner – frigjøring?Ellen Elster288
Kapittel 19Antimilitarisme i kunst og kultur. InnledningTheo Koritzinsky302
DEL VII: FRAMTIDA – EN FREDELIGERE VERDEN ELLER GLOBAL KAPPRUSTNING?
Kapittel 20  Hva nå – og videre? Mange stemmer – ulike meningerTheo Koritzinsky (red)358
Kapittel 21Nye trusselbilder, krig i Europa og framtidas forsvarAlexander Harang378
TILLEGG
 Referanser til hvert kapittel – Sakregister – Personregister – Om forfatterne – Vedlegg  – Takk 395

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *