Redaksjonsgruppa består av:

Torunn Berge

Ellen Elster

Jørgen Johansen

Theo Koritzinsky

Sverre Røed-Larsen

Svein Sandnes

Øyvind Solberg

Gruppa har møtes ca en gang per måned. Noen av medlemmene har i tillegg spesialoppgaver, som sekretær, design, hjemmeside etc.

Tidligere organisert arbeid om bokidéen

Idéen om å få skrevet og utgitt en bok om norsk militærnekting i et historisk perspektiv, ble lansert for noen år siden. Spørsmålet ble først drøftet i en privat Facebook-gruppe. Tidlig ble det etablert en arbeidsgruppe med Jan Oscar Bodøgaard (historiker), Jon Grepstad (tidligere aktiv FMK’er), Sverre Røed-Larsen (fhv. FMK’er/sivilarbeidsnekter) og Erik Såheim (fhv. rektor ved Forskolen), som gjennom en del møter utarbeidet flere utkast til innhold. På militærnekterseminaret i Oslo i september 2018 ble det nedsatt ei arbeidsgruppe, som videreutviklet ideen, etablerte seg som ei redaksjonsgruppe, systematiserte arbeidet og utvidet deltakelsen. Dette arbeidet har nå resultert i ferdig bok!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *