• Forlag

Boka blir utgitt på Svein Sandnes bokforlag, som har utgitt en rekke sentrale bøker (se mer på: Svein Sandnes Bokforlag (bokstabburet.no).

  • Militærnekterseminarer

Det første militærnekterseminaret, som ble avholdt i Oslo 22. september 2018, la grunnlaget for et realistisk arbeid med bokprosjektet: det trakk opp hovedlinjene for det videre arbeid, kartla engasjement og ressurser hos personer som ville delta og nedsatte ei prosjektgruppe for å videreutvikle idéen om ei bok.

Det andre militærnekterseminaret ble avholdt 13. november 2021 i Oslo hvor deler av opplegg og innhold ble drøftet.

Et eget lanseringsseminar vil bli 10. november 2022 på OsloMet som markering av at boka er produsert og skal distribueres. Programmet favner bredt og omfatter også kulturelle bidrag (les mer om invitasjonen på forsiden)

  • Internett som informasjonsformidler

Redaksjonen tar i bruk et bredt register av kanaler (som avisintervjuer, annonser, artikler, e-poster og sosiale nettverk) for å spre informasjon om bokprosjektet, deriblant også denne hjemmesida. Hjemmesiden har 6 hovedemner og en rekke undertemaer. Siden vil bli løpende oppdatert og først bli avsluttet i 2023. Adressen er: www.militaernekterbok.no .

  • Etablert to støttegrupper

  • Boka skal finansieres

Verken prosjektgruppa eller bidragsytere mottar honorar. Så langt det lar seg gjøre, er alt gratisarbeid. Men med mange bokkjøp via forhåndskjøp, salg via engasjerte støttespillere og tilstrekkelig ekstern finansiering fra stiftelser/fond, skal inntektene kunne dekke kostnadene. Redaksjonsgruppa har også fått flere privat gaver som vil bidra til å finansiere utgivelsen.

Et ev. overskudd skal gå til fredsformål.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *