MILITÆRNEKTING som krigsmotstand og fredskamp i Norge 1922 – 2022

Redaksjonsgruppa har valgt to hovedtilnærminger til bokas disposisjon:

  • Kronologisk framstilling, som er bokas hovedlinje
  • Tematiske hovedsaker, som inneholder en rekke enkelt-temaer

Hoveddisposisjonen er foreløpig:

  • MILITÆRNEKTING I NORGE OG INTERNASJONALT
  • TIDA FØR 1922
  • MILITARISME, OPPRUSTNING OG NY VERDENSKRIG – NEKTING 1922 – 1945
  • NORGE SOM NATO-MAKT OG KALD KRIG – KRIGSMOTSTANDEN VOKSER 1945 – 1970
  • FREDSRELEVANT SIVILTJENESTE. FORSKOLEN – OPPLÆRING I IKKEVOLDELIGE KAMPFORMER
  • FRAMTIDA – EN FREDELIGERE VERDEN ELLER GLOBAL OPPRUSTNING?

Temaene er samlet i del V:

NOEN TEMAER PÅ TVERS AV TID OG ROM (arbeidstittel), som omfatter temaer som: sivil ulydighet, alternative vernepliktsformer, militærnekting som fredsarbeid, militærnekting og kvinners rolle og antimilitarisme i kunst og kultur.

Boka vil i tillegg ha omfattende kilde- og litteraturreferanser, en rekke vedlegg, gratulasjonsliste (Tabula Gratulatoria) og oversikt over sammensetningen av bokas Rådgiver- og forfattergruppe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *