Bokprosjektet er organisert enklest mulig: en redaksjonsgruppe på 5 personer, 30 frivillige bidragsytere, en Rådgiver- og forfattergruppe og en kjøpergruppe.