Fredsforskningsinstitutter

Noen aktuelle lenker til fredsforskningsinstitutter/-undervisning: Fredsforskningsinstitutt Adresse til hjemmeside Merknad Stockholm Institute of Peace Research International (SIPRI) www.sipri.org Stockholm Peace Research Institute Oslo (PRIO) www.prio.org Norge/Oslo Cordoba Peace Institute www.cpi-geneva.org/ Sveits CyberPeace Institute www. cyberpeaceinstitute.org/ Sveits United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) www.unitar.org Sveits University for Peace www.upeace.org/ Sveits Research School on Peace and Conflict www.prio.org PRIO/Norge

Fredstidsskrifter

Noen aktuelle lenker til noen fredstidsskrifter: Fredstidsskrift Adresse til hjemmeside Merknad Resistance Studies Magazine. www.resistance-journal.org Red. Jørgen Jørgensen WIN magazine www.warresisters.org/magazines WRI – USA Security Dialogue www.prio.org PRIO International Area Studies Review www.prio.org PRIO Journal of Military Ethics www.prio.org PRIO Journal of Peace Research www.prio.org PRIO Fred og frihet – tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) www.ikff.no/fakta-og-publikasjoner/fred-og-frihet/ Norge

Fredsorganisasjoner

Fredsorganisasjoner (norske) Noen aktuelle lenker til fredsorganisasjoner i Norge: Fredsorganisasjon Adresse til hjemmeside Merknad Antikrigs-initiativet (AKI) www.antikrigsinitiativet.no   Bestemødre for fred www.bestemodreforfred.com   Changemaker www.changemaker.no   CISV Norge www.cisv.no   Den norske Pugwash komite www.pugwash.no   Folkereisning Mot Krig (FMK) www.ikkevold.no Norsk avdeling av War Resisters’ International (WRI) ICAN Norge www.icannorway.no   IFOR Norge www.ifor.no International Fellowship of Reconciliation Internasjonal dugnad (ID) www.internasjonaldugnad.org […]

Rabattpris på boka

Kjøp av militærnekterboka er den viktigste finansieringskilden til å kunne dekke kostnadene ved produksjonen. Hvis du vil forhåndskjøpe boka – og gjerne delta på gratulasjonslista (som vil bli trykt i boka) – kan du bestille den via «Bestillingsskjema for forhåndskjøp» under fanen BOKBESTILLING. Da bidrar du med to viktige støttetiltak: Du er med på å delfinansiere bokproduksjonen underveis. Det gir oss en litt […]

Forslag til nye navn

Vi trenger mange gratulanter! Men vi har ingen oversikt over potensielle gratulanter som gjerne hilser boka velkommen. Derfor må vi appellere til deg: du har sikkert venner og kjente som du mener vil støtte denne bokutgivelsen med både gratulasjon og forhåndskjøp. Send en melding per e-post til vår forlegger Svein Sandnes (svsandn@online.no) eller vanlig post (Svein Sandnes, Eidsveien 1, 1927 Rånåsfoss) med navnet på en […]

Jeg vil også gratulere

Fint! Det betyr at gratulasjonslista vil omfatte flere, og at bokas finansiering blir sikrere. DU er hjertelig velkommen som gratulant. Rent praktisk: Klikk på Bestillingsskjema for forhåndskjøp under BOKBESTILLING. Så snart innbetalingen for forhåndskjøpet av boka er registrert, blir du også ført opp på gratulasjonslista. Skulle du mot formodning vegre deg mot å ha navnet ditt på gratulasjonslista, kan du likevel forhåndskjøpe boka […]

Hvorfor bok?

Utgivelse av boka «MILITÆRNEKTING som krigsmotstand og fredskamp i Norge 1922 – 2022» er et dugnadsprosjekt. Men en bokutgivelse koster, og finansieringen av boka bygger på at boka vil bli forhåndskjøpt av mange interesserte. De aller fleste av disse håper vi vil stille seg på GRATULASJONSLISTA (Tabula Gratulatoria), som vil bli trykt i boka. Budsjettet er basert på at minst 264 personer forhåndskjøper […]

Kontrakter

Arbeidet med boka har vært en eneste stor dugnadsjobb hvor mange medvirker: fra medlemmene i redaksjonsgruppa, fra støttegruppene og fra alle medvirkende forfattere, skribenter, fotografer, bildekunstnere, tegnere osv. Alt arbeidet skjer gratis og uten vederlag.. Likevel har det vært nødvendig med noen minimale formaliteter, særlig mellom redaksjonsgruppa og Svein Sandnes Bokforlag. Det er derfor laget en egen publiseringsavtale mellom redaksjonsgruppa og forlaget. Når […]

Forlag

Militærnekterboka utgis på Svein Sandnes Bokforlag AS (www.bokstabburet.no). Forlaget Sandnes ble etablert i 2008. Det har utgitt en lang rekke sentrale bøker innenfor ulike sjangre, fra krimlitteratur, romaner, sakprosa, kunstbøker, historiske bøker og bøker om opplæring til debatt- og politiske bøker. Forlaget omsetter også mange antikvariske bøker. Forlegger Svein Sandnes driver nå forlaget som pensjonist. Han har mer enn 20 års praksis fra […]