Militærnekting som krigsmotstand

Militærnekting som krigsmotstand 1922 – 2022 av Theo Koritzinsky, Ellen Elster, Sverre Røed-Larsen Kommentar i Dagsavisen 1. februar 2022 Retten til å nekte militærtjeneste ble lovfestet av Stortinget i 1922. Nekterne måtte ha alvorlige overbevisningsgrunner.  «Den forsvunne militærnekteren» skriver Linn Stalsberg om i en interessant artikkel i Dagsavisen 21.1. Hun har rett i at militærnekting i dagens Norge er blitt mindre synliggjort og […]

Ned med våpnene

NED MED VÅPNENE av  Linn Stalsberg  AGENDA MAGASIN 1. mars 2022 https://agendamagasin.no/kommentarer/ned-med-vapnene/ Når verden kappes om å være størst og først med militære løsninger på krigen i Ukraina, er det tvingende nødvendig at andre tviholder på anti-krigsarbeid, fredsinitiativ, diplomati, flyktninghjelp og allianser nedenfra. Det er ingenting naivt i arbeid for fred. De modige anti-krigsprotestene i Russland for eksempel, og i andre land verden over, har […]

Den forsvunne militærnekteren

Den forsvunne militærnekteren av LINN STALSBERG  Sosiolog og journalist med bakgrunn fra VG, Dagbladet og Klassekampen. Hun er forfatter av flere bøker, og aktuell med «Det er nok nå» om nyliberalismen. Kommentar i Dagsavisen 21. januar 2022 I år er det 10 år siden sivilarbeideren forsvant. Han tok med seg militærnekteren iblant oss og ikkevolds-argumentet. Retorikken rundt konflikten i Russland-Ukraina er krigersk. Vår […]