Spørsmål og svar

Hvorfor har boka fått en slik tittel som «MILITÆRNEKTING som krigsmotstand og fredskamp i Norge 1922 – 2022»? Tittelen forteller at dette ikke er en faghistorisk bok om utviklingen av militærnektingen i Norge som sådan. Den markerer et ståsted. Nekting av krigstjeneste i forsvaret sees på som et ledd i en bredere freds- og forsvarspolitisk holdning. Hvorfor er perioden 1922 – 2022 spesielt […]