Redaksjonen har sterke, økonomiske begrensninger på muligheten for en god markedsføring av boka. Samtidig er det viktig å spre informasjon om at boka er skrevet, trykt og utgitt, at den er til salgs for en rimelig pris og at den er lett tilgjengelig. Siden økonomien ikke tillater tradisjonell markedsføring, må det i stedet satses på billige/gratis og enkle formidlingsformer, som artikler, notiser, intervju, e-poster, sosiale medier, privat formidling i eget nettverk, muntlig overlevering o.l. Dette er en utfordring til bokas støttespillere!

Noen aktuelle former for markedsføring vil være:

  • Intervjuer om boka i riks- og lokale medier, aviser o.l.
  • Miniannonser, om bl.a. muligheten for støtte, kjøp og informasjon om hjemmesida
  • Artikler og notiser
  • Bruk av e-poster
  • Omtale på sosiale medier
  • Utbre kjennskapet til bokas hjemmeside – www.militaernekterbok.no

Den aller viktigste formen for informasjonsformidling om boka vil være at tidligere militærnektere/sivilarbeidere/fredsvenner o.a. selv sprer kjennskap om boka blant sine venner/bekjente via direkte kontakt, e-post, sosiale medier osv.   

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *