Kvekeren

Mektig verk om militærnekting Fredskamp i hundre år pluss: av Dag Hovda Sture I 2022 har norske borgarar hatt lovfesta rett i hundre år til å nekta militærteneste. I høve dette har Sandnes Bokforlag gitt ut ei imponerande praktbok om det som kanhenda meir enn andre emne fortener namnet sakskompleks. Rekkja av bidragsytarar er lang og tankevekkjande, og perspektiva og innfallsvinklane er mange […]

IKFF – Fred og frihet

Akkurat hva vi trengte nå! Militærnekting – som krigsmotstand og fredskamp i Norge 1923 – 2022 Sandnes 2022 432 sider Anmeldt av Tora Aasland Mens dagens nyhetsbilde domineres av Russlands meningsløse og brutale angrep på Ukraina, styrkes det norske folks hjelpetrang og solidaritet med ukrainerne. Og vi hjelper, først og fremst på krigens egne premisser, men heldigvis også humanitært. Putins krig har satt […]