Hensikten med boka

Boka tar sikte på å analysere, systematisere og beskrive utviklingen av norsk militærnekterhistorie i en samfunnsmessig sammenheng – som krigsmotstand og fredskamp – med spesiell vekt på perioden 1922 – 2022.